כריתת עצים וגיזום עצים

העצים הם הפילטרים הסביבתיים המשפרים את איכות חיינו. אך גם עצים הנראים תמימים, יכולים להוות סכנה אורבת. פעמים לא מעטות, קורסים עצים בשל העדר ביקורת על בריאותם, ואופי צימוח הענפים.

בשל כך יש להיות ער, לאופי צימוח העצים, ולתת מענה בזמן, לכל ענף מענפי העץ. רוב קריסות העצים מתרחשות בחורף בעצים לא מטופלים, שצמרתם משמשת כמפרש. ויש מספר דרכים להכנת העצים לחורף, תלוי בעץ ובאופי הצימוח.

אך גם בקיץ מתרחשות קריסות ענפים ואמנם בתדירות יותר נמוכה אך בקיץ בסכנה גדולה הרבה יותר , אנשים מחנים מכוניות תחת עצים אמהות עם עגלות נהנות בצל העצים , ואין לדעת מתי הדבר יקרה וככול שעוברות השנים ושום דבר לא ארע כך גדלה ההסתברות לאירוע קריסה, בגלל אי טיפול וביקורת בעצים.

אחד הסימנים המאוחרים לסכנת קריסת העץ, הוא ביקור הנקר הסורי, ציפור זו נוקבת חורים בעץ כדי למצוא זחלים ותולעים, אשר נברו בליבת העץ. גם עץ אשר ליבת הגזע שלו נבובה כספוג, יכול להיות ירוק להפליא כי העץ מקבל את עיקר מזונו דרך קליפת הגזע. ולא דרך הליבה.

פעמים לא מעטות שמעתי אנשים מביעים צער על גיזום עץ כגון ''לא חבל על העץ'', ''רק להרוס הם יודעים ולשתול אתה יודע?'' האמת היא שגיזום עצים נכון רק מועיל לעץ מחזק אותו, מאפשר חדירת אור לתוך העץ וגורם לסיעוף ענפים. אך בדרך כלל מניח הציבור לעצים לגדול ללא ביקורת (כך שאפילו דשא מקבל יותר תשומת לב) עד שהם מהווים הפרעה מסוימת או חלילה קורסים.

פעולות כריתת עצים מתבצעות רק כאשר העץ גזע העץ מהווה גורם מפריע או מסוכן או לאחר קריסה. אך גיזום עצים זו פעולה מבורכת המפחיתה את הסיכון מהעץ ואף מוסיפה בעתיד ליופיו.

רבים רואים במלאכת הגיזום והכריתה מלאכה קלה ופשוטה, רק תפוס מסור והחל בגיזום, ולא כך פני הדברים כלל. גם עצים הנראים קלים לכריתה, עשויים להיות מסוכנים ביותר לכורת ולסביבה. לפני תחילת העבודה יילקחו שיקולים סביבתיים רבים לביצוע העבודה, תוך כדי בנית תוכנית אסטרטגית לגיזום העץ בבטחה.

אנו מבצעים:
  • כריתת וגיזום עצים
  • ניקוי וכריתת דקלים
  • הרמת נוף
  • אנו מטפלים גם בבעיית שורשים אלימים לאחר כריתה
חזרה למאמרים בנושא גינון