חזרה לאתר הגינון
חזרה לאתר הגינון | לפורום | רישום | כניסה | הוספת הודעה | רשימת משתמשים | קודים | 10 המשתמשים הפעילים

מה מציינים הכוכבים?
הכוכבים המצויינים מתחת לשם המשתמש מציינים :
כוכביםהודעותדרגה
Star49 או פחות הודעותמשתמש חדש
StarStarבין 50 ל- 100 הודעותמשתמש צעיר
StarStarStarבין 100 ל- 150 הודעותמשתמש
StarStarStarStarבין 150 ל- 200 הודעותמשתמש וותיק
StarStarStarStarStar200 או יותר הודעותמשתמש בכיר

מהו הקוד של הפורום?
הקוד מאפשר לסגנן ולהוסיף תמונות להודעתך ללא ידע ב HTML.

איך אני משתמש בקוד של הפורום?
למטה ישנן דוגמאות לשימוש בקוד של הפורום. פשוט יש להקליד את התגיות כמתואר בטבלה הבאה.
למשל, לקבלת טקסט מודגש: [מ]טקסט מודגש[/מ] -> טקסט מודגש

קודתיאורדוגמה
[מ]טקסט מודגש[/מ]טקסט מודגשטקסט מודגש
[נ]טקסט נטוי[/נ]טקסט נטויטקסט נטוי
[ק]קו תחתי[/ק]קו תחתיקו תחתי
[1]טקסט בגודל 1[/1]טקסט בגודל 1טקסט בגודל 1
[2]טקסט בגודל 2[/2]טקסט בגודל 2טקסט בגודל 2
[3]טקסט בגודל 3[/3]טקסט בגודל 3טקסט בגודל 3
[4]טקסט בגודל 4[/4]טקסט בגודל 4טקסט בגודל 4
[ע]טקסט עילי[/ע]טקסט עיליטקסטעילי
[ת]טקסט תחתי[/ת]טקסט תחתיטקסטתחתי
[ממ]טקסט ממורכז[/ממ]טקסט ממורכז
טקסט ממורכז
[ר]רשימהרשימה
  • רשימה
  • [צ]ציטוט[/צ]ציטוט

    ציטוט