חדקונית הדקל האדומה אויבת הדקלים

חדקונית הדקל האדומה לאחרונה אנו עדים לדקלים קנרים שמוטי כפות או כבר יבשים לחלוטין, לנזק זה אחראית חיפושית אדומה חובבת דקלים ושמה

חדקונית הדקל האדומה

.
מוצאה יתכן מדרום מזרח אסיה ולפני מספר שנים הגיעה גם אלינו.
כושר תעופתה הוא כ 50 קילומטר, אך היא לא תתאמץ במידה ויזדמן לה דקל שכן.
בארצנו הופיעה לראשונה במטעי התמרים, גרמה נזק קשה ביותר, משם יצאה לנפוש בערי ישראל ומצאה פונדקאי מועדף, התמר הקנרי.
דקלי התמר אינם חפים מנחת זרועה ויש להקדים תרופה גם לדקלי התמר.

גורמי משיכה
לחידקונית הדקל האדומה חוש ריח פנומנלי והיא מסוגלת לזהות עץ בסביבה על פי ריחו. גורמים המגבירים את הריח ומשיכת החידקונית הם גיזום ענפים ירוקים, ומזיק אחר בשם קרנפית התמר, הקרנפית פוצעת את גזע הדקל ובכך גורמת לשחרור ריח המושך את החדקונית.

כיצד מתרחש כל מסע השמד
דקל אחרי פגיעת החידקונית ראשית מגיע זכר אל הדקל ומפזר פרומון הנקרא פרומון התקהלות, פרומון זה מושך הן זכרים והן נקבות (כושר תעופה של 50 קילומטר כבר אמרנו).
לאחר מכן מתרחשת הזדווגות המונים, לכל נקבה כושר הטלה של כ 450 ביצים.
לאחר כשבועיים בוקעות הביצים מהן מגיחים זחלים קטנים ורעבים ומתחילים בכרסום בסיסי כפות ולב הגזע. הזחלים יוצרים מחילות עמוקות במשך חודשים (אך כבר לאחר חודש הדקל כבר טרמינלי), במשך חודשיים אלו משמין הזחל ותופח עד פי 6 מגודלו. התגלמות הזחל נעשית בתוך המחילות (יש לציין שבמצב זה תוכן העץ כבר נגוע בפטריה מצחינה), הוא עוטף את עצמו בסיבי הדקל ומיד לאחר ההתגלמות תגיח חדקונית בוגרת חדשה תאבה לקורבן הבא.

אז מה עושים?

הדברת חדקונית הדקל:

יש פתרון יעיל עבור דקלים שעדיין לא נפגעו ויעילות ההדברה כחצי שנה.

מה לא עושים?
לא מזניחים עץ שנפגע מהחדקונית העצים עלולים להתמוטט בפתאומיות ולהסב נזק לאדם ולרכוש.

מדוע חשוב כל כך להגן על הדקלים?
כל דקל קנרי מוגן תורם לצמצום תפוצת החדקונית, כיום ב 2015 עדיין אנו עדים לתמותת דקלים קנרים על ידי החדקונית ולכך השלכות השלכות כלכליות ואקולוגיות רבות, הדקל הקנרי נהיה נדיר יותר ויותר מידי יום וערכו מאמיר שחקים, בהעדר הדקלים הקנרים תחזור החדקונית לדקלי התמר ואף לדקלי הוושינגטוניה ואנו צפויים לראות גם את האחרונים שמוטי כפות יבשים ומבוישים.

כהן חנוך
מדביר מחלות ומזיקים בגן הנוי
שירותי גינון ופיתוח


חזרה למאמרים בנושא גינון